Перейти до вмісту

Молитвенник Прочанина, 2004

Вечірня

(на Успення Богородиці)

Ієрей: Слава святій, і єдиносущній, і животворящей, і нераздільній Тройці, всегда, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Прийдіте, поклонімся цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашему Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві і Богу нашему.
Псалом 103
Благослови, душе моя, Господа: * Господи Боже мой, возвеличился єси зіло,
во ісповіданіє і в велеліпоту облеклся єси. * Одіяйся світом яко ризою,
простираяй небо, яко кожу: * Покриваяй водами превиспренняя своя,
полагаяй облаки на восхожденіє своє, * ходяй на крилу вітреню:
Творяй ангели своя духи, * і слуги своя пламень огненний:
Основаяй землю на тверді єя: * не преклонится в вік віка.
Бездна яко риза одіяніє єя: * на горах станут води:
От запрещенія Твоєго побігнут, * от гласа грома Твоєго убоятся.
Восходят гори, і низходят поля в місто, * єже основал єси їм.
Преділ положил єси, єгоже не прейдут, * ніже обратятся покрити землю.
Посилаяй істочники в дебріх: * посреді гор пройдут води.
Напаяют вся звірі сельния, * ждут онагри в жажду свою.
На тих птици небесния привитают, * от среди каменія дадят глас.
Напаяяй гори от превиспренних своїх, * от плода діл Твоїх наситится земля.
Прозябаяй траву скотом, * і злак на службу человіком,
ізвести хліб от землі: * І віно веселит сердце человіка,
умастити лице єлеєм, * і хліб сердце человіка укріпит.
Наситятся древа польская, кедри ліванстії, їхже єси насадил. * Тамо птици возгніздятся,
єродієво жилище предводительствуєт іми. * Гори високія єленєм, камень прибіжище заяцем.
Сотворил єсть луну во времена, * солнце позна запад свой.
Положил єси тьму, і бисть нощ, * в нейже пройдут всі звіріє дубравнії:
Скимни, рикающії восхитити, * і взискати от Бога пищу себі.
Возсія солнце, і собрашася, * і в ложах своїх лягут.
Ізидет человік на діло своє, * і на діланіє своє до вечера.
Яко возвеличишася діла Твоя, Господи, вся премудростію сотворил єси: * ісполнися земля тварі Твоєя.
Сіє море великоє і пространноє: * тамо гади, їхже ність числа,
животная малая с великими. * Тамо кораблі преплавают,
змій сей, єгоже создал єси ругатися єму. * Вся к Тебі чают, дати пищу їм во благо время.
Давшу Тебі їм, соберут: * отверзшу Тебі руку, всяческая ісполнятся благости:
Отвращшу же Тебі лице, возмятутся: * отімеши дух їх, і ісчезнут, і в персть свою возвратятся.
Послеши духа Твоєго, і созиждутся, * і обновиши лице землі.
Буди слава Господня во віки: * возвеселится Господь о діліх своїх.
Призираяй на землю, і творяй ю трястися: * прикасаяйся горам, і димятся.
Воспою Господеві в животі моєм, * пою Богу моєму, дондеже єсм.
Да усладится Єму бесіда моя, * аз же возвеселюся о Господі.
Да ісчезнут грішници от землі, і беззаконници, якоже не бити їм. * Благослови, душе моя, Господа.
Солнце позна запад свой, * положил єси тьму, і бисть нощ.
Яко возвеличишася діла Твоя, Господи, * вся премудростію сотворил єси.
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь.
Алилуя, алилуя, алилуя; слава Тебі, Боже (3).
Єктенія мирна
Ієрей: Миром Господу помолімся
Лик: Господи помилуй
О свишнім мирі, і спасенії душ наших, Господу помолімся.
О мирі всего міра, благостоянії святих Божіїх церквей, і соєдиненії всіх, Господу помолімся.
О святім храмі сем, і с вірою, благоговінієм, і страхом божіїм входящих в онь, Господу помолімся.
О святійшем вселенстім Архиєреї нашем (ім’я), Папі Римстім, і о блаженнійшем патріярсі нашем (ім’я), і о боголюбивім Єпископі нашем Кир (ім’я), честнім пресвітерстві, во Христі дияконстві, о всем причті і людех, Господу помолімся.
О богохранимім народі нашем і о предлежащих властех нашех і о всем воінстві, Господу помолімся.
О святій обители сей, о всяком граді, страні, і вірою живущих в них, Господу помолімся.
О благорастворенії воздухов, о ізобилії плодов земних, і временіх мирних, Господу помолімся.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пліненних, і о спасенії іх, Господу помолімся.
О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужди, Господу помолімся.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.
Лик: Тебі, Господи.
Ієрей: Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіє, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Катизма I – Блажен муж
Блажен муж, іже не іде на совіт нечестивих. Алилуя.
Яко вість Господь путь праведних, і путь нечестивих погибнет. Алилуя.
Работайте Господеві со страхом, і радуйтеся Єму с трепетом. Алилуя.
Блажени всі надіющіїся Нань. Алилуя.
(В навечір’я свят) Господи, что ся умножиша стужающії ми. Алилуя.
(В суботній вечір) Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Алилуя.
Господнє єсть спасеніє, і на людех Твоїх благословеніє Твоє. Алилуя.
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. Алилуя.
І нині, і присно, і во віки віков, амінь. Алилуя.
Алилуя, Алилуя, Алилуя, слава Тебі Боже (3).
Мала єктенія
Ієрей: Паки і паки миром Господу помолімся.
Лик: Господи помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.
Лик: Тебі, Господи.
Ієрей: Яко Твоя держава, і Твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Господи, воззвах
Поставимо стихів 8. Починаємо співати на глас 1.
Псалом 140
Господи, воззвах к Тебі, услиши мя. Приспів: Услиши мя, Господи.
Господи, воззвах к Тебі, услиши мя: воньми гласу моленія моєго, внегда воззвати ми к Тебі. Приспів: Услиши мя, Господи.
Да ісправится молитва моя, яко кадило пред Тобою: воздіяніє руку моєю, жертва вечерняя. Приспів: Услиши мя, Господи.
І по чину стихи:
Положи, Господи, храненіє устом моїм, * і двер огражденія о устнах моїх.
Не уклони сердце моє в словеса лукавствія, * непщевати вини о грісіх.
С человіки ділающими беззаконіє, * і не сочтуся со ізбранними їх.
Накажет мя праведник милостію, і обличит мя: * єлей же грішнаго да не намастит глави моєя.
Яко єще і молитва моя во благоволеніїх їх, * пожерти биша при камені судії їх.
Услишатся глаголи мої, яко возмогоша: * яко толща землі просідеся на землі, расточишася кості їх при аді.
Яко к Тебі, Господи, Господи, очі мої, * на Тя уповах, не отіми душу мою.
Сохрани мя от сіті, юже составиша ми, * і от соблазн ділающих беззаконіє.
Падут во мрежу свою грішници, * єдин єсм аз, дондеже прейду.
Псалом 141
Гласом моїм ко Господу воззвах, * гласом моїм ко Господу помолихся.
Пролію пред Ним моленіє моє, * печаль мою пред Ним возвіщу.
Внегда ісчезати от мене духу моєму, * і Ти познал єси стезі моя.
На путі сем, по немуже хождах, * скриша сіть мні.
Смотрях одесную і возглядах, * і не бі знаяй мене.
Погибе бігство от мене, * і ність взискаяй душу мою.
Воззвах к Тебі, Господи, ріх: * Ти єси упованіє моє, часть моя єси на землі живих.
Воньми моленію моєму, * яко смирихся зіло.
Ізбави мя от гонящих мя, * яко укріпишася паче мене.
Ізведи із темници душу мою: * ісповідатися Імені Твоєму.
Мене ждут праведници, * дондеже воздаси мні.

Співаємо стихири празника, глас 1:
Псалом 129

Стих: Із глубини воззвах к Тебі, Господи, * Господи, услиши глас мой.
(Церк.-слов. текст:) О, дивноє чудо! Істочник Жизні во гробі полагаєтся, і ліствица к Небеси гроб биваєт. Веселися, Гетсиманіє, Богородичен святий доме. Возопієм, вірнії, Гавриїла імуще чиноначальника: Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мірови Тобою велію милость.
(Укр. текст:) О, дивнеє чудо! Джерело Життя у гробі покладається, і ліствицею до неба гріб стає. Веселися, Гетсиманіє, Богородичний святий доме! Взиваймо, вірнії, Гавриїла маючи чиноначальника: Благодатная, радуйся, з Тобою Господь, що подає світові Тобою велику милість.

Стих:
Да будут уші Твої * внемлющі гласу моленія моєго.
(Церк.-слов. текст:) Дивни Твоя тайни, Богородице: Вишняго престол явилася єси, Владичице, і от землі к Небеси преставилася єси днесь. Слава Твоя боголіпная, богоподобними сіяющи чудеси. Діви с Матерію Царевою, на висоту вознесітеся. Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мірови Тобою велію милость.
(Укр. текст:) Дивні Твої тайни, Богородице: як Вишнього престол явилася Ти, Владичице, і од землі на Небо сьогодні переселилася. Слава Твоя боголіпна богоподібними сяє чудесами. Діви, з Матір’ю Царевою на висоту вознесітеся. Благодатная, радуйся, з Тобою Господь, що подає світові Тобою велику милість.

Стих:
Аще беззаконія назриши, Господи, Господи, кто постоїт? * Яко у Тебе очищеніє єсть.(Церк.-слов. текст:) Твоє славят успеніє Власті і Престоли, Начала і Господства, Сили і Херувими і страшнії Серафими; радуются земнороднії, о Божественній Твоєй славі красящеся; припадают царіє со Архангели і Ангели і воспівают: Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мірови Тобою велію милость.
(Укр. текст:) Твоє славлять успення Власті і Престоли, Начала і Господства, Сили і Херувими і страшні Серафими; радіють земнородні, Божественною Твоєю славою красуючись; припадають царі з Архангелами і Ангелами, і виспівують: Благодатная, радуйся, з Тобою Господь, що подає світові Тобою велику милість.

Інші стихири з Єрусалимського послідування, глас 6:

Стих: Імене ради Твоєго потерпіх Тя, Господи, потерпі душа моя в слово Твоє, * упова душа моя на Господа.
Днешній день тайно * великий псалмоспівець прообразував, сказавши: * Воскресни, Господи, у спокій Твій, * Ти і кивот святині Твоєї. * І ще: Предстала, – сказав, – Цариця праворуч Тебе, * в ризу, золотом гаптовану, зодягнена. * Бо се єсть благословенна субота, * се єсть упокоєння Божественний день, * у який спочила од життя Мати Сущого Життя, * провидінням щодо смерти, * Яка суботствувала плоттю і преставилася, * і на Небеса зійшла * силою Христа Бога, що з Неї воплотився, * і з Ним на віки віків живе * і дарує нам життя вічне,* ми ж із любов’ю вшановуємо святе Її успення.

Глас 2. Подобен: Єгда от древа:
Стих:
От стражи утреннія до нощи, от стражи утреннія * да уповаєт Ізраїль на Господа.
Коли од світу була Ти брана, Життям будучи, * Ти, що зродила Життя всього, Сина Божого у плоті, * і сходила у входи божественні, Небесні, Чиста, * – тоді чудо збулося, * що його возгласив Дух Святий: * Хто Сія, що нині сходить од пустелі? * Всі ж зо страхом взивали: * Слава сходженню Твоєму, блага в любові.

Стих: Яко у Господа милость і многоє у Него ізбавленіє, * і Той ізбавит Ізраїля от всіх беззаконій єго.
Коли у гробі, Маріям, * у Гетсиманії була покладена Ти плоттю, * природи Оживотворительнице, * тоді все творіння, бачачи Тебе, вжахнулося; * Творець же, простягнувши руки, * прийняв благодатно дух Твій як боржник Син. * Безплотних чини, це бачачи, * зо страхом взивали: * Слава сходженню Твоєму, блага в любові.

Псалом 116. Стих:
Хваліте Господа, всі язици, * похваліте Єго, всі людіє.
Коли три ієреї * – Ареопагіт отой та Ієротей з Діонісієм * – Твоє божественне побачили, Всенетлінна, успеніє, * тоді, плачучи, так промовляли: * Як будемо терпіти страждання у світі? * Адже в Тобі, Діво, * ніби Сина Твого зріли ми і втішалися.

Глас 5: Стих: Яко утвердися милость Єго на нас, * і істина Господня пребиваєт во вік.
Тебе, що зодягаєшся у світло, як у ризу, * що Сина Божого зродила, * лик учнів Його, побачивши мертвою, * у гробі, де повний морок, простертою, * благосердий плач зчинив – ридаючи, промовляв: * Горе нам, найсолодша Маріям, * недовго мали ми в Тобі утіху * і, бачачи Тебе, Учителя нашого ніби зріли; * та ось нині бачимо, як Ти за законом єства зазнала смерти. * О, як поховаємо Тебе, Діво, * або якою плащаницею огорнемо? * Якими ж руками доторкнемося до нетлінного Твого тіла? * Та й які пісні заспіваємо, ісходу Твого достойні? * Як же стерпимо, Госпоже, Твій скорбний для нас відхід? * Або як безболісно переживемо всетяжкеє сирітство? * Не розуміємо, блаженна Богородице Маріє, * і від зболеного серця сплітаємо піснеспіви * і величаємо Тебе, Владичице: * оспівуємо зачаття Твоє, * вшановуємо Твоє божественне Різдво, * честь віддаємо сходженню Твоєму, Діво. * Ублажаємо й успення Твоє * і всесвятеє погребення Твоє з преставленням, кличучи: * Господи, слава Тобі.

Слава: і нині: Стихира всіх 8-ми гласів:
гл. 1 Богоначальним повелінням, звідусюди Богоноснії апостоли, на хмарах високо піднесені, гл. 5 зійшлися до пречистого і живоначального Твого тіла й з любов’ю його цілували. гл. 2 Превишні ж Небеснії сили, зо своїм Владикою прийшовши, гл. 6 богоприємне і пречистеє тіло проводжали, охоплені страхом; гл. 4 велично ж передували і невидимо взивали до превишніх чиноначалій: Се Всецариця Богоотроковиця прийшла. гл. 3 Підніміте врата і Її над світом піднесіте, Матір Споконвічного Світла, гл. 7 бо через Неї всього роду людського спасіння сталося. На Неї ж дивитися не можемо, і Їй достойну шану воздати неможливо: Її-бо преславна краса перевищує всяке розуміння. гл. 8 Тим-то, Пречистая Богородице, завжди з Живоносним Царем і Різдвом живучи, молися неустанно, щоб збереглися і спаслися од усякого підступу супротивника нові люди Твої: ми-бо, Твоє заступництво придбавши, гл. 1 світлосяйно блажимо Тебе повіки.

Вхід
Ієрей: Премудрость, прості.
Лик: Світе тихій, святия слави, безсмертнаго, Отца небеснаго, святаго, блаженнаго, Ісусе Христе, пришедше на запад солнца, видівше світ вечерній, поєм Отца, і Сина, і Святаго Духа, Бога. Достоін єси во вся времена піт бити гласи преподобними, Сине Божій, живот даяй, тімже мір Тя славит.
Прокімен
Ієрей: Воньмім. Мир всім. Премудрость, воньмім.
Лик: Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і кивот святині Твоєї.
Стих: Клявся Господь Давиду істиною, і не відмовився від неї.
Паремії
Ієрей: Премудрість.
Читець: Із книги Буття читання.
Ієрей: Будьмо уважні.
Читець: Вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце й заночував там, бо зайшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг на сьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і отсе ангели ступають по ній вгору й сходять наниз. А над нею стояв Господь і мовив: “Я – Господь, Бог Авраама, твого батька, і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі й твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Отсе я з тобою, і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у сю землю, бо не покину тебе, поки не виконаю того, що я тобі обіцяв.” Коли ж Яків прокинувся зо сну свого, то промовив: “Направду, Господь є на сьому місці, а я не знав.” І злякався він і каже: “Яке страшне се місце! Се ніщо інше, як дім Божий, і се ворота небесні!”

Ієрей: Премудрість.
Читець: Пророцтва Єзекиїла читання.
Ієрей: Будьмо уважні.
Читець: Так говорить Господь: “На восьмий день, і далі, священики будуть приносити на жертовнику ваші всепалення й ваші мирні жертви, і Я буду до вас прихильним” – слово Владики Господа. Тоді привів мене назад до зовнішньої брами святині, що звернена на схід; вона була зачинена. Господь сказав до мене: “Брама ся буде зачинена, не буде відчинятися, ніхто не ввійде нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею; вона буде зачинена. Лише князь – як князь – у ній сяде, щоб їсти хліб перед Господом; він увійде сіньми тієї брами і нею ж вийде.” Потім привів мене північною брамою навпроти храму. Глянув я – аж ось слава Господня сповнила Господній храм.

Ієрей: Премудрість.
Читець: Із книги Приповідок читання.
Ієрей: Будьмо уважні.
Читець: Мудрість собі будинок збудувала і витесала сім стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвищих закутках у місті: Хто простодушний, нехай сюди заверне, безумному ж вона сказала: Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте; киньте безумство – й житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі неславу, а сором – хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить; докоряй мудрому, – він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим; навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрости – острах Господній; і спізнання Всесвятого – розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться.

Єктенія сугуба
Ієрей: Рцем всі от всея душі, і от всего помишленія нашего рцем.
Лик: Господи помилуй.
Господи вседержителю, Боже отец наших, молимтися, услиши і помилуй.
Лик: Господи помилуй.
Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молимтися, услиши і помилуй.
Лик: Господи помилуй. (3 р.)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї нашем (імя-рек) Папі Римстім, і о блаженнійшем патріярсі нашем (імя-рек), і о боголюбивім Єпископі нашем Кир (імя-рек), і о всечестнійших отціх наших Архімандриті (імя-рек), і Ігумені (імя-рек), о служащих і послуживших во святій обители сей, і о отціх наших духовних, і всей во Христі братії нашей.
Єще молимся о богохранимім народі нашем, о здравії і спасенії єго, о предержащих властех наших , і о всем воінстві.
Єще молимся о предстоящих людех, ожидающих от Тебе великія і богатия милости, за творящия нам милостиню і за вся православния християни.
Яко милостив і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Сподоби, Господи
Сподоби, Господи, в вечер сей * без гріха сохранитися нам.
Благословен єси, Господи Боже отец наших, * і хвально і прославлено Імя Твоє во віки, амінь.
Буди, Господи, милость Твоя на нас, * якоже уповахом на Тя.
Благословен єси, Господи, * научи мя оправданієм Твоїм.
Благословен єси, Владико, * вразуми мя оправданієм Твоїм.
Благословен єси, Святий, * просвіти, мя оправданії Твоїми.
Господи, милость Твоя во вік, * діл руку Твоєю не презри.
Тебі подобаєт хвала, * Тебі подобает пініє.
Тебі слава подобаєт, * Отцу, і Сину, і Святому Духу,
Нині і присно, * і во віки віков, амінь.
Єктенія просительна
Ієрей: Ісполнім вечернюю молитву нашу Господеві.
Лик: Господи помилуй.
Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Лик: Господи помилуй.
Вечера всего совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа просім.
Лик: Подай Господи.
Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у Господа просім.
Прощенія і оставленія гріхов, і прегрішеній наших, у Господа просім.
Добрих і полезних душам нашим, і мира мірові, у Господа просім.
Прочеє время живота нашего в мирі і покаянії скончати, у Господа просім.
Христіянскія кончини живота нашего, безболізнени, непостидни, мирни, і добраго отвіта на страшнім судищі Христовім, просім.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.
Лик: Тебі, Господи.
Ієрей: Яко благ і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Ієрей: Мир всім.
Лик: І духові твоєму.
Ієрей: Глави ваша Господеві приклоніте.
Лик: Тебі, Господи.
Ієрей: Буди держава царствія Твоєго благословенна і препрославленна, Отца, і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.

Литія
Стихири самогласні [на гласи болгарські]. Глас 1.
Належало самовидцям і служителям Слова * і по плоті Матері Його успення бачити, * остаточне над Нею таїнство, * щоб не тільки Спасове од землі сходження узріли, * але й Тієї, що Його зродила, преставлення засвідчили. * Тим-то, звідусіль Божественною силою зібрані, * досягли вони Сіону * і в відході на Небо проводжали Ту, що вища од Херувимів, * Їй же і ми з ними поклоняємося, * як Молільниці за душі наші.
Глас 2. Анатолієве
Будучи вищою за Небеса, * і од Херувимів славнішою, * і од усього творіння чеснішою, * Та, що з премногої чистоти * Вічноіснуючу Істоту в себе прийняла, * в Синові руки днесь всесвяту передає душу, * і з Нею все повниться радістю, * і нам дарує велику милість.
Глас той же. Йоанове
Всенепорочна Невіста і Мати * Благовоління Отчого, * Богові передречена * стати Йому оселею незлитного з’єднання, * днесь пречисту душу Творцю і Богу віддає, * і Безплотних сили боголіпно Її приймають, * і до Життя преставляється * Суща Мати Життя, * Свіча неприступного Світла, * спасіння вірних * і уповання душ наших.
Глас 3. Германове
Прийдіте, всі краї землі, * чесне преставлення Богоматері прославмо: * в руки-бо Сина душу непорочну положила. * Тому святим успенням Її світ оживотворився, * в псалмах, і співах, і піснях духовних * із Безплотними й апостолами * святкує світло.
Глас 5. Теофанове
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Прийдіте, празнолюбних собори, * прийдіте, і хор складемо, * прийдіте, увінчаємо піснями Церкву, * упокоєнням Ковчега Божого. * Днесь-бо Небо розширює надра, * приймаючи Ту, що зродила Невмістимого, * і земля, Джерело Життя віддаючи й благословення, * прикрашається величчю. * Ангели хор складають із апостолами, * зо страхом поглядаючи, * як від життя в Життя преставляється * Та, що зродила Початкодавця Життя. * Всі поклонімся Їй, благаючи: * єдиного з Тобою єства не забудь, Владичице, * тих, що вірно святкують всесвятеє Твоє успення.
І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Заспівайте, люди, Матері Бога нашого, заспівайте: * днесь-бо всесвітлую душу Свою в пречисті долоні * Воплоченого з Неї без сімені передає; * Його ж і благає безперестанно * дарувати вселенній мир і велику милість.

Ієрей: Спаси, Боже, люди Твоя, і благослови достояніє Твоє: посіти мір Твой милостію і щедротами возвиси рог хрістіан православних, і низпосли на ни милості твоя богатия: молитвами всепречистия Владичици нашея Богородици і приснодіви Марії, єяже честнаго Успенія святая обитель сія: силою честнаго і животворящаго Креста Господня: заступленьми честних небесних сил безплотних: честнаго, славнаго пророка, предтечі і крестителя Йоанна: святих славних всехвальних апостол (іли святаго апостола і євангелиста (імярек), і прочіїх святих славних і всехвальних апостол): іже во святих отец наших, і вселенских великих учителей і святителей, Василія Великаго, Григорія Богослова, і Йоанна Златоустаго: іже во святих отца нашего Ніколая архієпископа, мирликійскаго чудотворца: святих равноапостольних Кирилла і Методія учителей словенскиих: святаго благовірнаго і равноапостольнаго великаго князя Владиміра: блаженния Ольги, княгині Києвскія: святих князей і страстотерпец Бориса і Гліба: мученик і ісповідник великаго князя Михаїла і болярина єго Теодора, Черніговских чудотворец: іже во святих отца нашего Стефана ісповідника, архієпископа Сурожскаго: святителя Іларіона, перваго руськаго митрополита Києвскаго: і святих отец наших Ісайї єпископа і Авраамія архімандрита, Ростовских чудотворец: преподобнаго Стефана, ігумена Печерскаго, єпископа Владиміра Волинскаго: іже во святих отца нашего Кирилла, єпископа Туровскаго: преподобнаго Нікити столпника Переясласкаго, чудотворца: святаго священномученика Йосафата, апхієпископа Полоцкаго: святих славних і добропобідних мученик; і блаженних тринадесяти мученик во Пратулині убієнних; священномученик і святителей наших Ніколая, новаго чудотворца; Григорія, єпископа Станиславова-града; Йосафата, єпископа Перемискаго і Самборскаго; Симеона, тайнаго єпископа, страстотерпца; Теодора, Нікити, Василія, Григорія і Йоанна, єпископов за віру во Христа Господа житіє своє положивших; і іже с ними преподобномученик і отец наших Леонтія, екзарха, і Климентія, архімандрита Уневскаго; блаженних ієромонахов Северіана, Йоакима і Віталія, во граді Дрогобичі убієнних; Зиновія, ієромонаха, распятаго руками нечестивих; Йоанна, ієромонаха, страстотерпца; Ніколая, ієрея і Владиміра, убієнних; блаженнаго священноієрея Андрея, убієннаго; Романа, Ніколая, Петра і Алексія, священноієреєв; Еміліана, протоієрея, ради благовістія Христа Господа нашего многопострадавшаго; і преподобномученици Тарсикії убієнної; блаженних Олімпії і Лаврентії і всіх прочих новомученик землі українскія за віру во Христа і благочестіє страданія претерпівших: преподобних і богоносних отец наших Антонія Києво-Печерскаго, первоначальника монашескаго житія на Русі, в ближніх пещерах почивающаго; і Теодосія, ігумена монастиря печерскаго, общих житій начальника; преподобних Аліпія іконописца і Агапіта, врача безвозмезднаго; і всіх отец Києво-Печерских, в ближніх і дальних пещерах почивающих; і прочих преподобних і богоносних отец і матерей наших: преподобния Євфросинії Полоцкія, ігуменії монастиря Святаго Спаса; блаженния преподобния матере нашея Йосафати; святих і праведних богоотец Йоакима і Анни: святаго (імярек, єгоже єсть храм). Святаго (імярек), єгоже память совершаєм, і всіх святих: молим Тя, многомилостиве Господи, услиши нас грішних молящихся Тебі, і помилуй нас.
Лик: Господи помилуй. (12 р)
Єще молимся о святійшем вселенстім Архієреї (ім’я) Папі Римстім, о здравії і спасенії єго і о єже Господу Богу нашему найпаче поспішити і пособити єму во всем: Господи, услиши і помилуй.
Лик: Господи помилуй. (12р)
Єще молимся о блаженнійшем Патріярсі нашем (ім’я), і о боголюбивім Єпископі нашем Кир (ім’я), і о всечестнійших отціх наших Архімандриті (ім’я), і Ігумені (ім’я), о отціх наших духовних, і всей во Христі братії нашей, і о всякой душі христіянстій, скорбящей же і озлобленній, милости божія і помощи требующей: о покровенії обители сея і живущих в ней: о мирі і состоянії всего міра о благостоянії святих божіїх церквей: о спасенії і помощи со тщанієм і страхом божіїм труждающихся, і служащих отец і братій наших: о отставльшихся і во отшествії сущих: о ісціленії в немощих лежащих: о успенії, ослабі, блаженній пам’яті і оставленії гріхов всіх прежде отшедших отец і братій наших, зді лежащих і повсюду, православних: о ізбавленії пліненних, і о братіях наших в службах сущих, і о всіх служащих і служивших во святій обителі сей, рцем всі:
Лик: Киріє елеісон. (12 р)
Ієрей: Услиши ни, Боже, спасителю наш, упованіє всіх концей землі, і сущих в мори далече: і милостиве, милостив буди, Владико, о грісіх наших, і помилуй ни. Милостив бо і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Ієрей: Мир всім.
Лик: І духові твоєму.
Ієрей: Глави ваша Господеві приклоніте.
Лик: Тебі, Господи.
Ієрей: Владико многомилостиве, Господи Ісусе Христе Боже наш, молитвами всепречистия Владичици нашея Богородици і приснодіви Марії: силою честнаго і животворящаго Креста: заступленьми честних небесних сил безплотних: честнаго, славнаго пророка, предтечи і крестителя Йоанна: святих славних і всехвальних апостол: іже во святих отец наших і вселенских великих учителей і святителей, Василія Великаго, Григорія Богослова і Йоанна Златоустаго: іже во святих отца нашего Ніколая архієпископа, мирликійскаго чудотворца: святих равноапостольних Кирила і Методія учителей словенских: святаго благовірнаго і равноапостольнаго великого князя Владиміра: святаго священномученика Йосафата: святих славних і добропобідних мученик: преподобних і богоносних отець наших Антонія і Теодосія печерских, і прочіїх преподобних і богоносних отец наших: святих і праведних богоотец Йоакима і Анни: блаженних священномученик Леонтія екзарха і Климентія архімандрита Уневскаго, і всіх святих: благопріятну сотвори молитву нашу, даруй нам оставленіє прегрішеній наших, покрий нас кровом крилу Твоєю, отжени от нас всякаго врага і супостата: умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас і мір Твой: і спаси души наша, яко благ і человіколюбець.
Лик: Амінь.

На стиховні стихири самогласні, глас 4.
Прийдіте, оспіваємо, люди, * Пресвятую Діву Чистую, * з Неї-бо невисловленно вийшло, * воплотившися, Слово Отчеє; * закличмо і промовмо: * благословенна Ти між жонами, * блаженне нутро, що вмістило Христа. * В Його святі руки душу віддавши, * молися, Пречистая, * щоб спастися душам нашим.
Стих: Воскресни, Господи, у спокій Твій, * Ти і кивот святині Твоєї.
Давидову пісню днесь, люди, * заспіваймо Христу Богові: * Приведуться, – рече, – до Царя діви слідом за Нею, * і ближні Її приведуться * в веселості і радості. * Бо від сімені Давидового * Та, завдяки Якій ми обожилися, * в руки Свого Сина і Владики * славно і вище за всяке слово переноситься; * Її ж, як Матір Божу, оспівуючи, * взиваємо і промовляємо: * спаси нас, тих, що ісповідують Тебе Богородицею, * од усякої недолі * і визволи од бід душі наші.
Стих: Клявся Господь Давиду істиною, * і не відмовився від неї.
Всечесне Твоє успеніє, * Пресвятая Діво Чистая, * Ангелів множество на Небі * і людський рід на землі ублажає, * адже Матір’ю була Ти Творця всього – Христа Бога; * Його благати не переставай за нас, молимося * ті, що на Тебе з Богом надію поклали, * Богородице, що шлюбу не звідала, Всеоспівана.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Коли відійшла Ти, Богородице Діво, * до Зродженого з Тебе невимовно, * були Яків, брат Божий і перший священноначальник, * Петро, всечесний верховник, * Богословів начальник, * і весь Божественний апостольський лик; * явленим богослов’ям оспівували вони * Божественне і страшне таїнство провидіння Христа Бога, * і живоначальне й богоприємне Твоє тіло поховали * в радості, Всеоспівана. * На висотах же пресвяті й найстарші ангельські сили, * чудо подивляючи, * припадали одне до одного, мовлячи: * Підніміте ваші брами * і прийміте Ту, що зродила небес і землі Творця, * у славослов’ях же оспіваймо чесне і святе тіло, * що вмістило нами Невидимого і Господа. * Тому і ми, пам’ять Твою святкуючи, * взиваємо до Тебе, Преоспівана: * християнський ріг піднеси і спаси душі наші.
Нині отпущаєши
Нині отпущаєши раба Твоєго, Владико, по глаголу Твоєму, со миром: яко видіста очі мої спасеніє Твоє, єже єси уготовал пред лицем всіх людей, світ во откровеніє язиков, і славу людей Твоїх Ізраїля.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. (3 р.)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь.
Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; Владико прости беззаконія наша; Святий посіти і ісціли немощи наша, Імени твоєго ради.
Господи помилуй (3)
Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь.
Отче наш, іже єси на небесіх, да святится Ім’я Твоє, да приідет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукавого.
Ієрей: Яко твоє єсть царство, і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь.
Благословення хлібів, пшениці, вина і єлею
Тропар, глас 1: В рождестві дівство сохранила єси, * во успенії міра не оставила єси, Богородице, * преставилася єси к животу, * Мати сущи Живота, * і молитвами Твоїми ізбавляєши от смерти души наша. (3)
(Укр. текст:)
У різдві дівство зберегла Ти, * в успенні світа не оставила Ти, Богородице. * Переставилася Ти до життя, * бувши Матір’ю Життя, * і молитвами Твоїми ізбавляєш від смерти душі наші. (3)

Ієрей:
Господу помолімся.
Лик: Господи помилуй.
Ієрей: Господи Ісусе Христе Боже наш, благословивий пять хлібов і пять тисяч наситивий, сам благослови і хліби сія, пшеницу, вино і єлей: і умножи сія в святій обителі сей і во всем мірі Твоєм і вкушающия от них вірния освяти. Яко ти єси благословляяй і освящаяй всяческая, Христе Боже наш, і Тебі славу возсилаєм, со безначальним Твоїм Отцем і всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь. Буди Імя господнє благословенно от нині і до віка. (3 р.)
Псалом 33
Благословлю Господа на всякоє время, * вину хвала єго во устіх моїх:
О Господі похвалится душа моя: * да услишат кротциї, і возвеселятся.
Возвеличіте Господа со мною, * і вознесем Імя єго вкупі.
Взисках Господа, і услиша мя, * і от всіх скорбей моїх ізбави мя.
Приступіте к нему і просвітітеся, * і лица ваша не постидятся.
Сей нищий воззва, і Господь услиша і, * і от всіх скорбей єго спасе і.
Ополчится ангел Господень окрест боящихся єго, * і ізбавит іх.
Вкусіте і видіте, яко благ Господь: * блажен муж, іже уповаєт нань.
Бойтеся Господа всі святії єго, * яко ність лишенія боящихся єго.
Богáтії обнищаша і взалкаша: * взискающії же Господа не лишатся всякаго блага.

Ієрей: Благословеніє Господнє на вас, того благодатію і человіколюбієм, всегда нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь. [Якщо утреня безпосередньо продовжує вечірню, без перерви, тоді читець розпочинає: “Слава во вишніх Богу” (3), “Господи, устні мої отверзеши” (2) і відтак читає шестипсалм’я]
Ієрей: Премудрость.
Лик: Благослови.
Ієрей: Сий благословен Христос Бог наш, всегда, нині і присно, і во віки віков.
Лик: Амінь. Утверди, Боже, святую православную віру, во віки віков.
Ієрей: Пресвятая Богородице, спаси нас.
Лик: Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія серафим, без істлінія Бога слово рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.
Ієрей: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.
Лик: Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь. Господи помилуй (3 р.) Благослови.
Ієрей: Відпуст.